Skip to main content


i4C
staat voor de professional die met een vooruitziende blik aan de zijlijn kan voorzien in de behoefte van de klant. Als waardemaker vanuit eigen expertise. Coachend, adviserend, sparrend objectief en volledig vanuit eigen identiteit, autonomie en authenticiteit. 

Begin altijd bij jezelf als bron van energie en échte beweging

Company staat voor metgezel, kompaan, fijn gezelschap om mee samen te werken, te ontdekken, te onderzoeken, te leren. Elkaar ontmoeten in gelijke waarden, kwetsbaarheid en kracht. Samen waanzinnig, waardevol werken en leven. 

Begin altijd bij jezelf als bron van energie en échte beweging

i4C staat voor de professional die vanuit de zijlijn met een systemische, vooruitziende blik, kan voorzien in een beweging waar het tot dan toe heeft vastgezeten. Coachend, adviserend, sparrend, gelijkwaardig, zonder oordeel en volledig vanuit eigen identiteit, autonomie en authenticiteit. Vanuit zingeving met het systeem als geheel voor ogen. 

Company staat voor metgezel, kompaan, fijn gezelschap om mee samen te werken, te ontdekken, te onderzoeken, te leren. Elkaar ontmoeten met een open blik op zoek naar veiligheid en vertrouwen. Door kwetsbaarheid laten zien wat je nodig hebt om krachtig te gaan staan. Wendbaar, weerbaar en wijs! Samen waanzinnig, waardevol werken en leven. 

Patriek Albers

Connect  Commit  
Create  Celebrate

Connect  Commit  Create  Celebrate

i4C is elkaar echt ontmoeten om zo vanuit kwetsbaarheid krachtig in beweging te komen.

i4C is vanuit een gezamenlijke ambitie en gedragen plan met energie aan de slag gaan.

i4C is met een vooruitziende blik telkens kleine stappen zetten om ambities waar te maken.

i4C is samen succes vieren door zicht te hebben wat ieders bijdrage in geleverde waarde is.

Visie

"Tijd voor echte transformatie met zingevend leiderschap"

Opgebouwde systemen verliezen bestaansrecht. Om ons heen zie je enorme kramp ontstaan. Vaak ontstaan door een eerder gebeurtenis, waarbij de oplossing vaak gevonden wordt in regelgeving en meer controle. 

Willen we overleven als samenleving, organisatie, team of individu dan moeten we in beweging komen. Dit begint met dialoog en elkaar ten diepste ont-moeten.  Vanuit kwetsbaarheid, met open handen in een veilige omgeving en vooral gesteund vanuit zingevend leiderschap. 

Iedereen kan hieraan bijdragen met een positieve waardegerichte grondhouding. 

Beweging begint altijd bij jezelf, maar doe je nooit alleen. 

Missie

"waanzinnig en waardevol werken en leven"

Iedereen een waanzinnig en waardevol leven. Mensen het naar de zin maken. Positieve energie, plezier en pijn niet uit de weg gaan, maar omarmen. Alles mag er zijn. Alles is er al. Begin bij jezelf en steun de ander. 

Blijf bewegen naar jou eigen leiderschap. Ben uniek, authentiek en een autoriteit op wat jij te brengen hebt. Ben wendbaar, weerbaar en wijs. Beweeg en beleef je leven hier en nu, vanuit een veilige basis vertouwen op wat jou toekomt. 

Dit faciliteren en begeleiden in organisaties, teams en bij individuen is mijn roeping, dat is wat ik te doen heb. 

Neem jezelf helemaal mee en heel jezelf daarmee.

Ambitie

"i4C als een landelijk beweging voor waardegericht werken"

Een beweging van en door waardemakers, die allemaal vanuit eigen wijsheid, weerbaarheid en wendbaarheid een waanzinnig en waardevolle bijdrage leveren aan de systemen waarmee ze verbonden zijn. 

Focusgebieden:

  • Concepten: Samen werken met waardemakers
  • Programma: Werken aan team- & eigenwaarde
  • Platform: Waardegericht werken 
  • Community: Connect | Commit | Create | Celebrate

1.000+ waardemakers die bereid zijn om de wereld beter te maken.

Rol

"Iedere dag als waardemaker waar (de) maken"

Als waardemaker voorzie ik met zingevend leiderschap draag ik bij aan verandering en vernieuwing.

Ik neem daarin op basis van wat nodig is de rol aan van zingever, waarnemer, waankraker of waarmaker. 

  • Zingever:
  • Waarnemer:
  • Waankraker:
  • Waarmaker:

ZIngeving

Organisatie

"Beschouw de organisatie als een levend wezen"

Team

"Borg wijsheid in het team"

Individu

"Begin met alles altijd bij jezelf"